top of page
2.jpeg

BODYART® PURE

ZAKRES TEMATYCZNY

Celem harmonijnej lekcji bodyART jest umiejętność dobrego, werbalnego nauczania i profesjonalna postawa. Instruktor bodyART nieustannie powinien szkolić swoją technikę i uznać za konieczne podnoszenie swojego poziomu. Często nie ma czasu, motywacji lub możliwość by brać udziału w szkoleniach, dlatego pojawiają się błędy techniczne i traci swoją inspirację oraz precyzję pracy.


bodyART Pure zawiera kilka masterclass dziennie , które są omawiane i zapisywane. Więc każdy Instruktor bodyART otrzyma nowe inspiracje i jednocześnie podszkoli swój warsztat. bodyART Pure zapewnia czas do zadawania pytań i przekazania informacji o najnowszych wydarzeniach.


bodyART Pure to nowe spojrzenie, które łączy kilka koncepcji bodyART. Nauczany jest przez masterclassy, które są analizowane i zapisywane w formie pisemnej. Wszystko zostanie przeszkolone w grupach, każdy Instruktor naucza części lekcji. Nauczanie to zostanie wyjaśnione, aby podszkolić swoją technikę nauczania.

Dzięki współpracy różnych koncepcji bodyART, Instruktor otrzyma nowe impulsy, jak poprawić swoje nauczanie. Równolegle też trenuje swoją osobistą technikę bodyART .


bodyART Pure to dwa pełne dni treningu oraz nowych inspiracji.

Moduł ten jest oficjalnym modułem, który przedłuża licencję bodyART. Kto jeszcze nie zapoznał się z różnymi koncepcjami bodyART ( Flow, Dynamics, Stretch), otrzyma w tym module możliwość poznania tych wszystkich pojęć w ciągu dwóch dni. bodyART Pure jest modułem dla wszystkich profesjonalnych instruktorów bodyART, którzy zdają sobie sprawę, że ważne jest pracować nad własną techniką i swoim rozwojem.


EGZAMIN PO SZKOLENIU

Po szkoleniu nie ma egzaminu

Dopiero po ukończeniu szkoleń: bodyART® Contact I, bodyART® Flow, bodyART® Dynamic oraz bodyART® Stretch można przystąpić do egzaminu bodyART® Elite Instructor


WYMAGANIA DO SZKOLENIA

Osoby przystępujące do szkolenia muszą uprzednio ukończyć szkolenie bodyART Level 1.


LICENCJA INSTRUKTORA bodyART®

Uczestnictwo w kursie automatycznie przedłuża licencę na kolejne 2 lata (zgodnie z regulaminem licencji bodyART).


CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni


CENA

1450 zł brutto -Cena obejmuje 2 dni szkolenia, skrypty pełne wiedzy. Szkolenia zawsze odbywają się w miejscach, w których czuć ducha bodyARTU.


Bardzo prosimy przy zgłoszeniu podać dane do faktury

bottom of page